GDPR

Adatvédelmi irányelvek - Privacy policy

Az IVAR CS spol. s r.o., amely ezt a weboldalt és webáruházat a regisztrált szerződéses üzleti partnerek számára üzemelteti, nagyon fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét és bizalmas kezelését. Az IVAR.CALEON alkalmazás is IVARCS márkanév alatt működik. Az Ön személyes adatait a cseh jogszabályok (a 101/2000. sz. törvény a személyes adatok védelméről) és az európai jogszabályok (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük és használjuk fel.

Személyes adatok kezelője

A nemzeti és európai jogszabályok értelmében a személyes adatok kezelője:

IVAR CS spol. s r. o.,
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves, 277 51 Nelahozeves
ID: 45276935

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak feldolgozásával és védelmével kapcsolatban, a következő e-mail címen léphet velünk kapcsolatba: gdpr@ivarcs.cz. 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel és miért

A legtöbb személyes adatot, amelyet ügyfeleinkről és más üzleti felekről feldolgozunk, szolgáltatásaink nyújtásával és nyújtásával kapcsolatban tároljuk. Az esetek túlnyomó többségében ezek olyan alapvető elérhetőségi adatok, mint a név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím. Ezen információk nélkül nem tudunk Önnel kommunikálni, és így nem tudjuk biztosítani az Ön részéről megfelelően megkötött szerződésből vagy megkeresésből eredő szolgáltatásaink teljesítését.

A Cseh Köztársaság jogi szabályozása és jogszabályai is köteleznek minket arra, hogy bizonyos esetekben feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Ez jellemzően az adatoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, könyvelési célú megőrzését jelenti.

Bátorkodunk kereskedelmi közleményeket küldeni aktív ügyfeleinknek szolgáltatási ajánlatunkkal és termékeinkkel kapcsolatos információkkal, mivel érdekünk, hogy ügyfeleinknek a legmodernebb és legjobb műszaki megoldásokat kínáljuk. Ha nem kíván ilyen üzeneteket kapni, akkor közvetlenül a közleményben lemondhat, vagy kapcsolatba léphet velünk a következő címen: gdpr@ivarcs.cz.

Ha megtisztel minket látogatásával, kérjük, vegye figyelembe, hogy a vállalat telephelyét kamerák figyelik a vállalat tulajdonának és a személyes egészségének védelme érdekében. Ezt jogos érdek alapján tesszük. A kamerák felvételeit egy hónapig tároljuk, és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha egészségkárosodás vagy egészségkárosodás kivizsgálásáról van szó, amely esetben kötelesek vagyunk a felvételt egy hatóságnak átadni.

Abban az esetben, ha Ön potenciális ügyfelünk, és a weboldalon található űrlapokon keresztül vette fel velünk a kapcsolatot, személyes adatait az Ön kérésének feldolgozása érdekében az összes űrlapon megadott, feldolgozáshoz való hozzájárulás alapján kezeljük.

A fent említett, kommunikációnk és interakciónk során keletkező valamennyi személyes adatot a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi rendszer szabályozza. Így a lehető legnagyobb mértékben ellenőrizzük a személyes adatokhoz való hozzáférést, a biztonságot szolgáló technikai intézkedéseket és a létezésük időtartamát.

Az az időszak, ameddig az Ön személyes adatait kezeljük

Az ügyfelek és harmadik felek személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek biztosításához szükséges ideig, valamint addig az időtartamig kezeljük és tároljuk, amíg az általánosan kötelező érvényű jogszabályok alapján az adatok megőrzésére kötelezettek vagyunk.

Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kapott személyes adatait kereskedelmi kommunikáció küldése céljából az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Az Ön jogai

Önnek természetes joga, hogy tájékoztatást kapjon az Önről feldolgozott adatokról. Önnek joga van továbbá a helytelen vagy elavult adatok helyesbítéséhez vagy zárolásához, a feldolgozás korlátozásához és a feldolgozás elleni tiltakozáshoz. Bizonyos esetekben joga van a törléshez. Ezen túlmenően kötelesek vagyunk az Ön kérésére az Ön személyes adatait az Ön által választott adatkezelőnek/adatfeldolgozónak továbbítani.

Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a gdpr@ivarcs.cz e-mail címen.

Ha úgy véli, hogy nem megfelelően és nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük az Ön adatait, lehetősége van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, azaz az Adatvédelmi Hatóságnál.

Személyes adatok továbbítása

Az ügyfelektől és harmadik felektől gyűjtött személyes adatokat kizárólag belső vállalati felhasználásra használjuk, védjük a visszaélésektől, és nem adjuk ki harmadik félnek előzetes értesítés vagy beleegyezés nélkül.

Kivételt képeznek a számunkra támogató szolgáltatásokat nyújtó külső vállalatok és a kormányzati hatóságok. Az Ön személyes adatait a lehető legkisebb mértékben adhatjuk át vagy kell átadnunk ezeknek a szervezeteknek, például:

szolgáltatásaink jogellenes használatának kivizsgálása vagy jogi eljárás céljából az adatok átadhatók a bűnügyi nyomozó hatóságoknak.
információs rendszereink és alkalmazásaink kezelése.

Szerződéses kötelezettséget írunk elő minden ilyen szolgáltató számára (a hatóságok kivételével), hogy az Ön személyes adatait adatvédelmi szabályzatunknak és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljék.

Adatvédelmi tisztviselő

A SUSS Consulting, székhelye: Vinohradská 939/39, 120 00 Prague 2 - Královské Vinohrady, azonosító: 251 33 781, a GDPR-nak megfelelően az IVAR CS adatvédelmi tisztviselőjévé a SUSS Consultingot nevezték ki. A SUSS Consulting a 38. cikkel összhangban képviseli az IVAR CS-t, és a következő feladatokat látja el